งานออกแบบ

ออกแบบวิสัยทัศน์ของคุณ

หลังจากเข้าใจธุรกิจของลูกค้าแล้ว แผนการออกแบบก่อสร้างจึงถูกทำขึ้นด้วยทีมออกแบบมืออาชีพของ Factory Pro โดยทีมงานจะเสนอแบบก่อสร้างคุณภาพสูงที่สามารถเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการผลิตของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบโรงงานใหม่ หรือการขยายโรงงาน ในฐานะบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ทีมงาน Factory Pro สามารถรับประกันได้ว่า ลูกค้าจะได้รับแบบก่อสร้างที่มีคุณภาพสูงและเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า.

ในกระบวนการนี้ มีสามขั้นตอนที่เกิดขึ้นภายใต้การออกแบบ.

1) สร้างทางเลือกในการออกแบบก่อสร้าง

เริ่มแรก เราจะเสนอทางเลือกในการออกแบบก่อสร้างโรงงานให้ลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีโอกาสเห็นการออกแบบที่เป็นไปได้ และตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่ต้องการหลังจากที่พิจารณางบประมาณและระยะเวลาของโครงการ ในฐานะบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ เรารู้ดีว่าแต่ละธุรกิจสตาร์ตอัพ (Startup) และธุรกิจ SME เหมาะสมกับโรงงานประเภทใด ทั้งนี้เราจะสามารถนำเสนอตัวเลือกการออกแบบคุณภาพสูง ที่เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด จากมุมมองของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

2) การสร้างแบบจำลอง (3 มิติ และแผนผัง)

หลังจากเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้ว ทีมงาน Factory Pro จะสร้างแบบโครงสร้างจำลอง ทั้งในรูปแบบ 3 มิติและแผนผัง ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเห็นภาพการออกแบบก่อสร้างโรงงาน ที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะดำเนินการสร้างในขั้นต่อไป ประเภทของเครื่องจักรที่จะนำมาใช้ในส่วนต่าง ๆ ของโรงงาน และเพื่อดูวิธีการทำงานโดยรวมของโรงงาน

3) การออกแบบอย่างละเอียด

เมื่อแบบโครงสร้างจำลองทั้งในรูปแบบ 3 มิติและแผนผังเสร็จสมบูรณ์ เราก็จะทำการออกแบบอย่างละเอียด ทั้งสามขั้นตอนนี้จะช่วยให้ลูกค้าบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตสามารถเห็นภาพกระบวนการโดยรวมและผลของโครงการก่อสร้างได้ดีขึ้น ขั้นตอนนี้จะถูกควบคุมโดยผู้จัดการฝ่ายออกแบบจาก Factory Pro และมีทีมงานดูแลการออกแบบรูปแบบโดยรวมของบริษัท