ประสานงาน

ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

เมื่อการออกแบบเสร็จสมบูรณ์ Factory Pro จะประสานงานการรับเหมาก่อสร้างสำหรับโครงการกับหน่วยงานราชการที่ต้องติดต่อ ในฐานะบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เราเข้าใจดีว่าแง่มุมทางกฎหมายสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างในประเทศไทยนั้นไม่ง่ายและอาจจะต้องใช้หลายขั้นตอนเพื่อที่จะได้รับอนุญาต นอกจากการเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างแล้ว เรายังมีประสบการณ์ในการประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตก่อสร้าง ดังนั้นเพื่อที่จะทำให้ให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น ลดความซับซ้อนของขั้นตอน และทำได้ตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ เรามีทีมงานประสานงานที่จะดูแลขั้นตอนนี้ นำโดยผู้ประสานงานโครงการของ Factory Pro ทีมงานของเราจะขออนุญาตก่อสร้างในนามบริษัทรับเหมาก่อสร้างและลูกค้าที่เป็นบริษัทผู้ผลิตของเราสำหรับการสร้างโรงงานหรือการขยายโรงงาน.

1) การขออนุญาตก่อสร้าง สำหรับการรับเหมาก่อสร้าง

เริ่มแรก ทีมงาน Factory Pro จะยื่นขออนุญาตสำหรับการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทีมงาน Factory Pro ของเราจะยื่นเอกสารที่จำเป็นไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อการขออนุญาตก่อสร้าง.

2) การประสานงานกับหน่วยงานราชการที่จำเป็น

หลังจากได้รับใบอนุญาตก่อสร้างสำหรับลูกค้าที่เป็นบริษัทผู้ผลิตของเราแล้ว ทีมงาน Factory Pro จะประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการรับเหมาก่อสร้างจะดำเนินการตามกฎและข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การก่อสร้างที่ดำเนินไปอย่างราบรื่นและตรงตามกำหนดการที่ตั้งไว้. นอกจากการประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว เรายังจะประสานงานกับลูกค้าที่เป็นบริษัทผู้ผลิตของเราเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะดำเนินไปตามความต้องการของลูกค้าและสามารถเป็นทางออกให้กับปัญหาของลูกค้าที่เป็นบริษัทผู้ผลิต