งานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง

สร้างวิสัยทัศน์ของคุณให้เป็นจริง

เมื่อทั้ง 3 ขั้นตอนที่เริ่มตั้งแต่แผนการออกแบบก่อสร้างจนถึงการยื่นขออนุมัติแบบสำเร็จได้ด้วยดี ขั้นตอนต่อไปสำหรับ Factory Pro คือ การสร้างโรงงานใหม่ หรือปรับปรุงโรงงานเดิม ของลูกค้าบริษัทผู้ผลิต โดยมี 4 ขั้นตอนดังนี้.
1)การเตรียมพื้นที่งานก่อสร้าง
เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าโครงการก่อสร้างดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และตรงตามกำหนดการ การเตรียมพื้นที่งานก่อสร้างถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญ รวมถึงการเตรียมทุกอย่างที่จำเป็นในพื้นที่งานก่อสร้างตามการออกแบบโรงงาน เช่น สำนักงานสนาม และโรงเก็บวัสดุ.

2) การก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพ & QC

เมื่อทุกอย่างที่จำเป็นถูกเตรียมพร้อมโดยวิศวกรโครงการของเรา การก่อสร้างของโครงการก็จะเริ่มต้นได้ โดยในระหว่างโครงการก่อสร้าง ทีมงาน Factory Pro จะดำเนินการตรวจสอบควบคุมคุณภาพอย่างเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทั้งหมดถูกดำเนินการตามการออกแบบก่อสร้าง ซึ่งจะถูกควบคุมอย่างสม่ำเสมอโดยวิศวกรโครงการและผู้จัดการโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการรับเหมาก่อสร้างของเราเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างของ Factory Pro และประเทศไทย.

3) การรายงานความคืบหน้าและการเยี่ยมชมสถานที่ของลูกค้า

ในช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง ลูกค้าจะได้รับรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างจากทีมงานก่อสร้าง Factory Pro ของเรา นอกจากนี้การเยี่ยมชมสถานที่ของลูกค้าก็จะเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนของการก่อสร้างโครงการอีกเช่นกัน จากรายงานความคืบหน้าและการเยี่ยมชมสถานที่นี้ ลูกค้าที่เป็นบริษัทผู้ผลิตของเราจะสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้.

4) การส่งมอบให้ลูกค้า การฝึกอบรม และการรับประกัน

ในตอนท้ายของขั้นตอนนี้ จะมีการส่งมอบโรงงานให้ลูกค้า การฝึกอบรมและการรับประกัน สำหรับการฝึกอบรม ทีมงาน Factory Pro จะเป็นผู้นำในการสอนคนงานในโรงงานเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเครื่องจักร ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องจักรใหม่ที่จะถูกติดตั้งในโรงงานที่สร้างขึ้นใหม่หรือโรงงานที่ได้รับการปรับปรุง โดยการฝึกอบรมและการรับประกันนี้ จะช่วยให้ลูกค้าที่เป็นบริษัทผู้ผลิตของเราสามารถใช้โรงงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และเพิ่มผลผลิตในการผลิตสินค้า.