สิ่งที่เราทำ

สิ่งที่เราทำ

งานให้คำปรึกษา

ก่อนที่จะเริ่มต้นการก่อสร้างโรงงานใดๆ Factory Pro เรารับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเป็นอันดับแรก เพื่อที่จะเข้าใจถึงปัญหาของลูกค้า และพัฒนาคุณภาพการผลิตผ่านการออกแบบก่อสร้างของเรา. ตามกระบวนการดังต่อไปนี้

 1. รับฟังลูกค้าของเรา
 2. กรอกข้อมูลในแบบสอบถาม
 3. ความเป็นไปได้ของโครงการ (ประมาณการต้นทุนและกำหนดการ)
 4. สรุป

งานออกแบบ

หลังจากกระบวนการให้คำปรึกษา ทีมออกแบบมืออาชีพของ Factory Pro ในฐานะบริษัทรับเหมาก่อสร้าง จะสามารถเสนอแผนงานออกแบบก่อสร้างคุณภาพสูง ที่สามารถแก้ไขปัญหาการผลิตได้อย่างครอบคลุม โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. สร้างทางเลือกในการออกแบบก่อสร้าง
 2. การสร้างแบบจำลอง (3 มิติ และแผนผัง)
 3. การออกแบบอย่างละเอียด

จากทั้งสามขั้นตอนข้างต้นนี้จะช่วยให้ บริษัทผู้ผลิตเห็นภาพกระบวนการโดยรวม และผลของการก่อสร้างโครงการ

ประสานงาน

เมื่อการออกแบบเสร็จสมบูรณ์ Factory Pro จะประสานงานการรับเหมาก่อสร้างสำหรับโครงการกับหน่วยงานราชการที่ต้องติดต่อ ในฐานะบริษัทรับเหมาก่อสร้าง  นอกจากFactory Pro จะประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เรายังจะได้ประสานงานกับลูกค้าของเราเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการนี้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

 1. การขออนุญาตก่อสร้าง สำหรับการรับเหมาก่อสร้าง
 2. การประสานงานกับหน่วยงานราชการที่จำเป็น

งานก่อสร้าง

เมื่อทั้ง 3 ขั้นตอนที่เริ่มตั้งแต่แผนการออกแบบก่อสร้างจนถึงการยื่นขออนุมัติแบบสำเร็จได้ด้วยดี ขั้นตอนต่อไปสำหรับ Factory Pro คือ การสร้างโรงงานใหม่ หรือปรับปรุงโรงงานเดิม ของลูกค้าบริษัทผู้ผลิต และในระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงงาน ทีมงานของเราจะตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทั้งหมดจะถูกดำเนินการตามมาตรฐานของเรา

 1. การเตรียมพื้นที่งานก่อสร้าง
 2. การก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพ
 3. การรายงานความคืบหน้าและการเยี่ยมชมสถานที่ของลูกค้า
 4. การส่งมอบให้ลูกค้า การฝึกอบรม และการรับประกัน