วางผังโรงงาน

การวางผังโรงงาน ไม่ใช่แค่เรื่องฮวงจุ้ย

Back to Blog

การวางผังโรงงานไม่ใช่แค่เรื่องฮวงจุ้ย 

         การวางผังโรงงาน มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่เจ้าของโรงงานไม่ควรมองข้ามโรงงาน คือ การผลิตกระบวนการซ้ำแบบเดิมๆ จะเกิดอะไรขึ้นหากกระบวนการดังกล่าวเกิดปัญหาติดขัดในทุกๆครั้ง เกิดคอขวดหรือเสี่ยงกับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในโรงงาน Factory Pro จะมาเสนอแนะสิ่งสำคัญในการวางผังโรงงาน

1. ลิสต์ Requirement สำคัญในการผลิตภายในโรงงาน

เจ้าของโรงงานอาจจะเริ่มต้นไม่ถูกว่ามีอะข้าไรบ้างที่ต้องพิจารณา FactoryPro แนะนำว่าเขียนออกมาให้หมดที่เรานึกได้เลยไล่เรียงแต่ละขั้นตอนการผลิตไปทีละแผนก เราจะพบ เห็นเรื่องสำคัญๆที่เราต้องคำนึงถึงการวางผัง เช่น วัตถุดิบมีน้ำหนักเยอะ ต้องจัดในโซนที่เครนเข้าถึง ชั้นวางวัตถุดิบต้องไม่ไกลจากประตูรับวัตถุดิบและมีระยะเหมาะสมให้รถ Forklift วิ่งได้อย่างปลอดภัย ส่วนท้ายไลน์การผลิตต้องมีพื้นที่ว่างให้เพียงพอสำหรับจัดเรียงกล่องวางบนPallet เป็นต้น จากนั้นนำ Requirement สำคัญๆทั้งหมดมาพิจารณา และจัดผังการผลิตเพื่อให้Flow การทำงานไม่ติดขัด

2. พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

     ตอนนี้เราอาจได้แผนผังโรงงานคร่าวๆแล้วว่า แผนกใดควรวางที่ใด ต่อด้วยอะไร มีพื้นที่ว่างรอบข้างเท่าไหร่ สิ่งที่เราต้องคำนึงถัดมาคือ การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต อาทิเช่น

    การขยายกำลังการผลิต – เราสามารถวางไลน์การผลิตแบบเดิมได้ที่ใด และไม่ทำให้เกิดปัญหาติดขัดกับไลน์การผลิตเดิม การซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร – โรงงานจะต้องวางแผนการซ่อมบำรุงประจำปีหรือซ่อมครั้งใหญ่รวมถึงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเดิมที่มีอายุมากแล้ว ทำให้ต้องใช้พื้นที่ในการถอดอุปกรณ์ขนาดใหญ่ออก ควรเข้าออกทางใดของโรงงาน หากตั้งอยู่กลางโรงงานเลย คงเป็นเรื่องยากที่จะทำการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

3. ฮวงจุ้ย

เป็นเรื่องของความเชื่อแต่ละบุคคล การให้ความสำคัญมากน้อยแตกต่างกัน ในความเห็นส่วนตัวมองว่า การวางผังโรงงานให้เหมาะสมกับ Requirement สำคัญ หรือคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต น่าจะมีความสำคัญมากกว่า อย่างไรก็ดี เราสามารถนำเรื่องนี้มาประกอบด้วยได้ตอนวางผัง แต่อยากให้ยึดถือหัวใจสำคัญของการผลิตของโรงงานไว้ก่อน

เรา FactoryPro หวังว่า บทความเรื่อง “การวางผังโรงงาน ไม่ใช่แค่เรื่อง ฮวงจุ้ย” จะช่วยให้เจ้าของโรงงานตระหนักถึงความสำคัญของการวางผังโรงงาน และเข้าใจในขั้นตอนการออกแบบของเรา FactoryPro ที่เอาใจใส่ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก