• Header Home

บริการออกแบบและก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจร

Factory Pro - สร้างวิสัยทัศน์ให้เป็นจริง

Factory Pro มีเพียงจุดประสงค์เดียวและความเชื่อเดียวเท่านั้น คือ การสร้างวิสัยทัศน์ให้เป็นจริง เราเชื่อในพลังความคิด และเชื่อว่าสินค้าใดสินค้าหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ดังนั้นเราต้องการทำให้เป้าหมายของผู้ประกอบการเป็นจริง ด้วยการมีโรงงานเป็นของตัวเอง

Factory Pro คือ บริษัทวิศวกรรมออกแบบก่อสร้างที่ออกแบบและปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรมคุณภาพสูง เพื่อธุรกิจสตาร์ตอัพ (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ธุรกิจ SME โดย Factory Pro จะดูแลงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบก่อสร้าง จนถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ดังนั้นผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างโรงงานอีกต่อไป

Factory Pro แบ่งขั้นตอนการทำงานออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การให้คำปรึกษา การออกแบบ การประสานงาน และการก่อสร้าง โดยดูแลทุกขั้นตอนของบริษัทก่อสร้าง ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อที่จะเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ด้วยการสร้างโรงงานคุณภาพสูง ตรงตามกำหนดเวลา บริษัทวิศวกรรมของเราจึงให้ความสำคัญกับการรับฟังและแก้ไขปัญหาของลูกค้า เพื่อการให้บริการที่ครอบคลุมทุกด้านของการออกแบบก่อสร้าง และยึดมั่นในคุณภาพของโครงการ

ด้วยประสบการณ์การทำงานของทีมงานมืออาชีพ บริษัทวิศวกรรมของเราสามารถคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด ตามงบประมาณและความต้องการของลูกค้า ผ่านการให้คำปรึกษาและเข้าใจความต้องการของแต่ละบริษัท เมื่อ Factory Pro ได้ดูแลกระบวนการโดยรวมของบริษัทก่อสร้าง เราสามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการสร้างโรงงานและการปรับปรุงโรงงาน ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการจะสามารถมุ่งความสนใจไปที่การดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ และสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องคอยรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง

การรับรองโดยลูกค้าเรา

ด้วยระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดแต่ก็ยังสามารถตอบโจทย์ได้ออกมาอย่างดีที่สุด

ภานุวัฒน์ มีนชัยนันท์, บริษัท ชัยนันท์อุตสาหกรรม จำกัด